การขายฝาก

การขายฝาก คือ การซื้อขายอย่างหนึ่งซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกเป็นของผู้ซื้อ ฝากทันทีแต่มีข้อตกลงว่า ผู้ขายฝากอาจไถ่ทรัพย์คืนได้ภายในเวลาที่กำหนดทรัพย์สินใด ขายฝากได้บ้าง ทรัพย์สินทุกชนิดขายฝากได้ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ที่ดิน รถยนต์ เรือ นาฬิกา แต่การซื้อขายทรัพย์บางอย่างต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้

[…]

จํานอง

การจำนอง นั้นเป็นสิ่งที่พบเห็นได้บ่อยในชีวิตประจำวัน ยิ่งในสภาวะที่เศรษฐกิจถดถอยจะเห็นว่ามีผู้นำเอาอสังหาริมทรัพย์ไปจำนองมากมาย และมีหลายคนไม่อาจไถ่ถอนคืนมามาได้ ต้องเสียอสังหาริมทรัพย์นั้นอย่างน่าเสียดาย

[…]

การจัดไฟแนนซ์

การ “จัดไฟแนนซ์” เรียก เป็นภาษาทางการ ได้อีกอย่างหนึ่งว่า “การเช่าซื้อ”  เป็นหนึ่งในวิธีการขอสินเชื่อ ซึ่งในที่นี้ขอเอ่ยถึงแค่เพียงการจัดไฟแนนซ์ของรถยนต์เท่านั้น

[…]

จํานําทะเบียนรถ

จำนําทะเบียนรถ คือ การนำเล่มทะเบียนรถของเจ้าของรถยนต์มาไว้เป็นหลักประกัน  แก่ผู้ให้  “ผู้รับจำนำ” เพื่อประกันในการชำระหนี้ ในกรณีของจำนำทะเบียนรถยนต์จะไม่ต้องส่งมอบตัวรถยนต์ไว้เป็นหลักประกัน

[…]