จํานําทะเบียนรถ

จำนําทะเบียนรถ คือ การนำเล่มทะเบียนรถของเจ้าของรถยนต์มาไว้เป็นหลักประกัน  แก่ผู้ให้  “ผู้รับจำนำ” เพื่อประกันในการชำระหนี้ ในกรณีของจำนำทะเบียนรถยนต์จะไม่ต้องส่งมอบตัวรถยนต์ไว้เป็นหลักประกัน

[…]